Nettsider med emneord «scrum»

Publisert 13. feb. 2018 13:56

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 3. apr. 2018 21:30

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 2. sep. 2014 14:42

Intern funksjonalitet for Digeks

Publisert 3. nov. 2014 18:39

Ferdigutvikle Personreg v2

Publisert 27. nov. 2014 07:02

Mål: Ferdigstille EIS/ePhorte-integrasjon

Publisert 16. apr. 2015 12:07

Mål: Ferdigstille Weblogin - Delegate 2

Publisert 28. aug. 2015 16:30

Mål: Office 365-samtykke ved UiO

Publisert 4. aug. 2014 13:21

Kompetansedeling av digeksd/weblogin

Publisert 5. aug. 2015 16:36

Mål: Ny versjon av Personreg

Publisert 24. sep. 2014 06:41

Personreg token-autentisering

Publisert 20. nov. 2014 11:53

Mål: Støtte nye, offentlige ID-typer i Cerebrum

Publisert 26. nov. 2014 10:41

Mål: TSD økt prosjektkapasitet.

Publisert 7. jan. 2015 06:13

Mål: Oppgradere Cerebrum til ny pythonversjon

Publisert 23. feb. 2015 09:37

Mål: Forbedringer i Cerebrum for TSD

Publisert 16. mars 2015 20:02

Mål: Fullføre Weblogin: Delegate

Publisert 17. sep. 2014 13:19

Digeksd versjon 1

Publisert 27. jan. 2015 14:15

Mål: Digital Eksamen v2

Publisert 2. juni 2015 11:23

Mål: Ny AD-synk for UH-sektor

Publisert 13. sep. 2017 08:58

Mål for sprinten: Få ADMS som dekker gamal integrasjon sine behov i Cerebrum-prod mot AD-testmiljø, samt Soft-launche RabbitMQ – få i drift, migrer vekk frå gamal pilot-mq.

Publisert 9. jan. 2018 14:07

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 6. mars 2018 12:56

Mål: Standardisere tegnsett med Unicode i Cerebrum

Publisert 2. des. 2018 21:53

Mål: eValg3

Publisert 21. aug. 2017 15:20

Mål for sprinten: Fungerende mantallsløsning

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Få fullført første versjon av integrasjon med CIM.

Publisert 6. jan. 2016 09:25

Mål for sprinten: REST-API for administrativt web-grensesnitt til den Digitale Eksamensløsningen