Nettsider med emneord «scrum»

Publisert 28. mars 2017 09:16

Parallelløp med ny eValg-løysing og ny passordteneste.

Publisert 4. mai 2017 14:43

Mål: Få PRE-NVP av eValg kontinuerleg rulla ut!

Metodikk-mål: Ha maks tre ikkje-fullførde stories på slutten av sprinten.

Publisert 11. aug. 2018 12:02

Mål: Ny Canvas-integrasjon, og kompetanseoverførd eValg3-frontend

Publisert 24. apr. 2017 14:02

Mål: At heile teamet har innsikt i ny eValg-løysing!

Publisert 7. apr. 2018 21:44

Mål: Unicode i produksjon og mikrotjenestemotor for Canvas

Publisert 19. des. 2016 18:25

Ein sprint med blanda drops, blant anna: Zabbix-overvåking av weblogin,  DigeksD og Cerebrum, fullføre ny passord-app og ny AD-integrasjon.

Publisert 24. jan. 2017 09:27

Ein sprint med to parallelle løp: Forberede for eValg-utvikling, og fullføre passord-app.

Publisert 12. juni 2017 09:14

Mål for KIA: SAP integrasjon i produksjonsmiljø (ut av pilot)

Mål for INT:

Publisert 21. mai 2018 09:53

Mål: Alt klart for ny Canvas-integrasjon (som er mulig).

Publisert 1. okt. 2018 22:02

Mål: Canvas-MVP i staging

Publisert 11. okt. 2018 14:35

Mål: Canvas-MS i staging innan 8. november.

Publisert 30. okt. 2018 10:01

Mål: Canvas-MS i prod + Alle utviklarane er kjende med kode og skisser for eValg3

Publisert 19. des. 2018 09:07

Mål: Alle er kjent med kode og skisser relatert til eValg3

Publisert 4. sep. 2015 12:25

Mål for sprinten: Bedre sikkerhet

Publisert 28. sep. 2015 13:57

Mål for sprinten: Ryddig Exchange-integrasjon

Publisert 6. okt. 2015 14:26

Mål for sprinten: Cerebrum for UH-sektoren

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Automatisert testing for Cerebrum

Publisert 8. nov. 2015 06:52

Mål for sprinten: Få fullført første versjon av integrasjon med CIM.

Publisert 6. jan. 2016 09:25

Mål for sprinten: REST-API for administrativt web-grensesnitt til den Digitale Eksamensløsningen

Publisert 20. juni 2016 09:33

Mål for sprinten: Fornøgde Cerebrum-partnarar.

Blant anna utviklast meir SMS-funksjonalitet i Cerebrum.

Publisert 3. feb. 2016 10:24

Mål for sprinten: Automatisert testing for Cerebrum

 

Publisert 17. feb. 2016 11:57

Mål for sprinten: E-Valg til UiB og bedre passordbytteopplevelse

 

Publisert 9. mars 2016 09:23

Mål for sprinten: Grupper i Exchange

 

Publisert 30. mars 2016 15:26

Mål for sprinten: DevOps tiltak

 

Publisert 19. apr. 2016 06:01

Mål for sprinten: Null etterslep på saker!