Tilbakeblikk på femte løp i 2016

Tilbakeblikk på det femte løpet i 2016, der temaet var DevOps.

Oppsummering av løpet (runde rundt bordet)

 • Zabbix og LogStash vart mislykka. Dei var ikkje klare, eller vi var for tidlige ute, så fekk ikkje fullført med denne.
  • Burde vore meir observant på eksterne avhengigheter.
 • Var lite DevOps-saker i sprinten, sjølv om det var fokuset for sprinten. Mykje gamle ting, teknisk gjeld og DigEks.
 • Nokre stories sine story points var nok ikkje berekna med prodsettinga. Mutlithreading i bofh tok til dømes lang tid å få prodsatt.

Mager Kaffe (Lean Coffe)

 • Standup: Er blitt slakt oppmøte og mykje telefonoppringing.
  • Action Item: Den som kjem seinast til Daily Scrum har dagens ukevakt, som avstaffelse.
 • Estimere inn prodsetting og eksterne avhengigheter:
  • Stories hadde i denne sprinten feil forutsetnader. Vi trudde Zabbix var meir klart.
  • Bedre pre-planning? Har dette og prøver på dette i dag, med dei relevante.
  • Action Item: SM maser på stories med eksterne avhengigheter.
  • Action Item: PO vurderer å ta stories utanfor sprinter når det krever mykje dialog med eksterne
  • Action Item: SM spør teamet om hindringer som kan takast
 • Ukevakt: Ukevakt ansvarlig for å framskaffe dokumentasjon når dette mangler for at ukevakta ikkje får gjort jobben sin. No vert saker hengande.
  • Action Item: Ukevakta skal sørge for at manglande dokumentasjon kjem på plass. Enten ved å lage brukerhistorier eller mas på dei som kan dokumentere det.

Fokusområder til neste sprint

Publisert 15. apr. 2016 12:14 - Sist endret 26. sep. 2017 11:45