English version of this page

TASK

TASK-teamet på USIT tilbyr kurs og opplæring i bruk av IT-verktøy innen kvalitativ og kvantitativ analyse. Vi tilbyr også veiledning i statistikk og hjelp med avansert datafangst og -håndtering. Våre kurs i Python, R, SPSS, Stata og NVivo holdes hvert semester.

Våre kurs

Ønsker du å bli varslet om kommende kurs? Meld deg på vår e-postliste!

TASK-teamet

Bilde av de personene som jobber i TASK

Hvem er vi?

TASK-gruppen består av deltakere med forsker-bakgrunn fra ulike felt, alt fra anvendt matematikk og fysikk, via nevrovitenskap til pedagogikk og lingvistikk. Vi har erfaring med vitenskapelig programmering, samt et stort utvalg programmer som brukes innenfor kvalitativ og kvantitativ analyse. TASK-gruppen kan hjelpe med datafangst, datarydding og -håndtering, valg av analyseverktøy og metoder, og hvordan du tolker og beskriver resultatene du kommer frem til fra analysen din. Vi holder også kurs i bruk av NVivo, RStudio, Python, Stata og SPSS. Om det er spesielle kurs du kunne tenke deg fra oss er det bare å ta kontakt. Du kan også melde deg på vår epostliste for å varsles om kommende kurs.