English version of this page

Seksjon for serverdrift

Seksjon for serverdrift har ansvar for deler av avdelingens område. Seksjonen har faglig ansvar for anskaffelser innen sitt ansvarsområde.


Våre tjenester

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35100515 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 351130 Vortex, FS m.m.