Rolf Nordhagen til minne

Under avslutningen av arbeidet med denne boka døde en av de sentrale personene i arbeidet med Forskningsnettet og Internett i Norge. Nekrologen skrevet av Lars Oftedal (IT-direktør), Per Harald Jacobsen og Bjørn Ness, USIT, Universitetet i Oslo ble trykt i Aftenposten 5. juli 2013:

Rolf Nordhagen

Rolf Nordhagen (1927–2013) gikk bort 2. juli 85 år gammel, og vi har mistet en bauta innen EDB og IT. Nordhagen var utdannet fysiker med doktorgrad fra England. Han var dosent ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) fra 1970–72. Nordhagen ble ansatt som EDB-sjef ved Universitetet i Oslo i 1972 og ledet EDB-sentret frem til 1986.

Nordhagen var en visjonær leder på et fagområde i rivende utvikling og hadde sine meningers mot. Han var av dem som tidlig så mulighetene i EDB og spesielt datanett, og kjempet gjennom saker som den gang var kontroversielle. Han var overbevist om at EDB var til for de mange og var en ivrig forkjemper for bygging av datatjenester og nett både på universitetet, nasjonalt og internasjonalt. Han ledet EDB-virksomheten i overgangen fra hullkort til terminalbasert databehandling og i utbyggingen av datanett og kommunikasjonstjenester på universitetet.

Nordhagen hadde i mange år ledende roller i arbeidet med forskningsnett i Norge (UNINETT) og Norden (NORDUnet), og i utbyggingen av Internett i Norge. For sin innsats for datanett fikk han i 1994 Gullmusa som «Nettets norske far» av Computerworld – og han var virkelig en av det norske internettets fedre.

Etter tiden som EDB-sjef ble Nordhagen professor i informatikk. I den perioden huskes han best for sitt store engasjement i arbeidet med oppbygging av infrastruktur, forskningsnett og internett i Øst-Europa etter Berlinmurens fall. Først i de baltiske landene og så i Polen og tidligere Sovjet-republikker spilte BALTnet-prosjektet han ledet, en viktig rolle..

Nordhagen var «på nett» til det siste, og som kollegaer hadde vi i mange år gleden av en inspirerende «sjuende far i huset». En markant og dypt savnet personlighet.

Internet Hall of Fame

Under et Internet Society-arrangement i Hong Kong 8. april 2014 ble Rolf Nordhagen innvalgt i Internet Hall of Fame. I begrunnelsen for valget sto blant annet:

Rolf Nordhagen today joins the elite ranks of notable individuals who have been inducted into the Internet Hall of Fame for their significant contributions to the advancement of the global Internet. The Internet Hall of Fame inducted Rolf Nordhagen for his contributions to developing the early Internet in the Nordic countries, in the former Eastern-Europe and in Caucasus and Central Asia.

Publisert 11. juli 2014 16:58 - Sist endret 17. juli 2014 00:06