Vidareutvikling av eValg

Prosjektet skal utvikle ei heilt ny eValg-løysing - eValg3.

Status: valg.uio.no vart oppgradert til ny løysing desember 2019, etter pilotering hausten 2019. Prosjektet er avsluttet.

Bakgrunn

UiO har sidan 2006 gjennomført UiO-val, for tilsette og studentar, i valsystemet eValg. Systemet har ikkje blitt vidareutvikla sidan det vart introdusert, og det er behov for å modernisere og forbedre tenesta. Mykje har endra seg på 10 år.

Prosjektet har fått 2 450 000,- frå SKAIT for å vidareutvikle eValg. Første søknad [PDF] innvilga 25.04.16, andre søknad [DOCX] innvilga 20.12.17.


Prosjektstart: November 2016 (i pause 2017 - 2018)

Prosjektslutt: Desember 2019


Formål

eValg har nokre utfordringar som prosjektet skal adressere:

  • Tungvint og lite tilgjengeleg brukargrensesnitt.
  • Tidkrevande og til dels manuell prosess for å gjennomføre val.

Resultatmål og leveranse

  • Moderne og mobiltilpassa brukargrensesnitt for veljarar.
  • Moderne brukargrensesnitt for valadministratorar.
  • Meir automatisering og sjølvbetening ved gjennomføring av val.
  • Enklare oppteljing av val (oppteljinga flyttast inn i nettapplikasjonen).
  • Enklare handtering av manntal (integrasjon med andre system, automatisering).

Utviklinga utførast av INT.

Status

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjend Godkjend M7 M8 M9 M10 M11    
                   
Publisert 5. sep. 2016 09:36 - Sist endret 3. juni 2020 10:20