Tjenester som kan bestilles fra USIT

 

 

Bildet kan inneholde: elektronikk, teknologi.

Hva vi kan tilby

USIT er en stor IT-organisasjon med høy kompetanse. Vi leverer en rekke tjenester og verktøy som enkelt kan tas i bruk også utenfor UiO, avbåde store og mindre institusjoner og organisasjoner. Tjenester som bestilles fra USIT inkluderer typisk utvikling, drift og vedlikehold.  

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, skrift, nettsted, linje.

Nettskjema

Datainnsamlingsverktøy

 • Sikker løsning for datainnsamling via nett
 • Brukervennlig bygging av spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
 • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
 • Kan samle inn sensitive personopplysninger til TSD

Les mer om Nettskjema →

Bestill Nettskjema

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, logo, design, merke.

Tjenester for sensitive data (TSD)

Lagring og behandling av sensitive data

 • Oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata
 • Integrert skjemaløsning for å samle inn sensitive data
 • Ha tilgang til dine prosjekter fra hvor som helst her i verden når som helst

Les mer om TSD →

Bestill TSD

  

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, skrift, linje, design.

Mobilapper og mobile løsninger for forskning

Skreddersydde løsninger for bruk innen forskning

 • For forskningsprosjekter som selv finansierer utviklingen
 • Sikkerhet og personvern ivaretas ved å benytte eksisterende infrastruktur ved UiO for innsamling og lagring av sensitive data
 • Fokuserer på utvikling og drift av apper til forskningsformål

Les mer om mobile løsninger til forskning →

 

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, design, dokument.

Educloud Research

Global samarbeidsløsning for forskning

 • Samarbeid med forskning på tvers av institusjoner og landegrenser
 • Bearbeid, analyser, og samarbeid om store mengder forskningsdata
 • Kan behandle inneholde opp til røde data fra Q4 2021.
 
Bildet kan inneholde: tekst, skrift, produkt, linje, dokument.

Vortex

Publiseringsløsning for web

 • Moderne nettsider hvor dine besøkende finner det de er på jakt etter
 • Brukervennlig redigering og administrasjon
 • Stort utvalg av gjennomtestede løsninger innenfor studier, forskning og formidling
 • Ferdig integrert med de viktigste sektortjenestene Cristin, FS, Canvas, Leganto m.m.

Les mer om Vortex →

 
Bildet kan inneholde: font, dingser, programvare, nettside, elektronisk apparat.

Backup as a Service (BaaS) - sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data

 • Trygg oppbevaring og mulighet for å hente tilbake filer som er tapt på ødelagte maskiner, har blitt borte eller er blitt slettet ved et uhell.
 • Høy stabilitet og høy kapasitet.
 • Sterk sikkerhet både utad og mellom kundenes containere, kan brukes til data med høyeste sikkerhetsklasse.

Les mer om BaaS →

 

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, skrift, logo, nettsted.

NREC

Skytjeneste for forskning og utdanning

 • Provisjonerer opp virtuelle maskinressurser (tjenermaskiner) med nettverk og lagring
 • Ressurser, herunder kvote, er knyttet opp til "prosjekter"
 • Innenfor rammen av denne tjenesten gis brukeren stort handlingsrom og fleksibilitet  vedrørende valg av operativsystem og applikasjoner

 

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, nettside, nettsted, skrift.

eValg

Elektronisk valgsystem

 • Elektronisk stemmegivning ved valg, som gir mulighet for fjern-stemming
 • Brukes både på UiO og av andre, blant annet UiT, UiB og UiS
 • En tjeneste som kan tas i bruk av universiteter og andre institusjoner i sektoren

Les mer om eValg →

 

 

 

Noe vi kan hjelpe med?

Ta kontakt på e-post: oppdrag@usit.uio.no

Flere tjenester vi tilbyr

 • E-postlister - én adresse til mange mottakere
 • UHMX - skytjeneste