Nasjonale tjenester og tjenester for universitets- og høgskolesektoren

USIT er en stor IT-organisasjon med høy kompetanse. Vi leverer en rekke store og robuste tjenester til UH-sektoren i Norge og andre. Blant annet drifter USIT et av samtrafikkpunktene for norske internettleverandører (NIX). Noen av de største oppdragene er drift av administrative systemer, Agresso og økonomisystemer for store deler av sektoren. 

Oppdragene omfatter utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer IT-tjenester. Totalt utgjør oppdragsvirksomheten omtrent en tredjedel av USITs virksomhet. USITs oppdragsvirksomhet er ikke-kommersiell.

Gjennom oppdragsvirksomheten har USIT over tid opparbeidet seg kompetanse innen en rekke fagfelt. I tillegg til utviklings- og driftstjenester for UH-sektoren leverer vi IT-tjenester som vitenskapelig databehandling (tungregning, statistikk), lagringsløsninger, brukeradministrasjonssystem, læringsplattformer og IT-støtte til arbeidsplass. 

Eksisterende tjenester som kan bestilles fra USIT:

Kontaktinformasjon

Har du henvendelser angående USITs oppdragsvirksomhet?

Ta kontakt på e-post: oppdrag@usit.uio.no

Nyheter

Nettskjema tilgjengelig for alle Feide-institusjoner

USITs løsning for datainnsamling via web, Nettskjema, er nå åpnet for innlogging via Feide.

Vi mener Nettskjema overgår Questback både på funksjonalitet, brukervennlighet og sikkerhet. Den største fordelen med Nettskjema er likevel håndtering av personopplysninger. Alle data lagres kun på USITs servere og personopplysninger blir automatisk ryddet i gamle besvarelser.

Nettskjema kan også brukes til innsamling av sensitive data til TSD. En slik løsning,  der brukervennlighet er kombinert med høy grad sikkerhet og skalerbarhet, er det ingen andre som kan vise til. Vi er derfor stolte av at vi kan tilby både TSD og Nettskjema til alle institusjoner i sektoren. Vi utvikler også apper som kan levere data rett inn i Nettskjema fra mobile enheter, og videre til TSD om dataene er sensitive.

TSD tilbys hele UH-sektoren

TSD (Tjenester for Sensitive Data) er en tjenesteplattform som er utviklet ved USIT/UiO for en behandling av personsensitive data som sikrer overholdelse av de strenge, lovpålagte kravene for forskning som involverer slike data. TSD gikk i produksjon våren 2014, og er nå etablert med en rekke tjenester og stabil drift. Tjenestene inkluderer sikker lagring, tungregning (HPC), databaser, datainnsamling (spørreskjema) og en godt utviklet programvareportefølje.

Basis-ideen for systemet er en sentralisert og sikker lagrings- og analyseplattform der forskningsprosjekt kan jobbe med sine sensitive data via fjernaksess. Inne i TSD tilbys det Windows og Linux plattformer samt en dedikert tungregnemaskin. TSD har et eget testprosjekt interesserte kan prøve.

TSD tilbys fra UiO til hele UH-sektoren og institusjoner kan knytte seg til TSD via enkeltprosjekt eller samleavtaler.