English version of this page

Video fra konfereransen: Data@UiO

Video fra brukermøte for TSD, EduCloud, Nettskjema, HPC, FAIR.

logo

Se programmet for konferansen

Under ligger opptak fra foredragene som ble holdt på konferansen. Flere av videoene er tekstet på norsk og engelsk. Du kan endre språk på teksting i videospilleren i nettleseren din, eller skru av tekstingen.

Day 1: TSD

Presentasjoner

KeyNote: Kreftregisteret ved Trine Rounge, leder for seksjon for integrert kreftgenomikk

 

Last 2 years in TSD

 

New features in TSD:

 
 

EduCloud

What is EduCloud? Live demo

Nettskjema integration with EduCloud. Live Demo.

TSD/Educloud roadmap

Dag 2: Nettskjema

KeyNote ved Anders Nygaard: Koronastudien.no og transtudien.no; store mengder data inn til TSD via Nettskjema.

Slik har Nettskjema blitt brukt de siste årene

Vurdering og prioritering av videreutvikling av Nettskjema

Ny versjon av Nettskjema

Lyntaler på 7 min og Nettskjema sin Roadmap

Day 3: HPC

Intro to HPC@UiO: Light HPC, ML-nodes, Fox, Colossus (Jon Kerr Nilsen, USIT, UiO)

National HPC resources (Jenny Amundsen, Sigma2)

HPC@UiO getting started - training overview (Sabry Razick, USIT, UiO)

Mapping usecase to resource - (Anne Bergsaker, USIT, UiO)

Q&A and demos on request

galaxy.educloud.no portal to Fox

Getting access to Light HPC

Loading a scientific software module.

KeyNotes

High-performance particle physics with GAMBIT: searching for new physics using HPC  (Anders Kvellestad, Dept. of Physics, UiO, head of the international GAMBIT collaboration)

Digital twin and HPC (Einar Brock Johnsen, Dept. of Informatics, UiO, strategy director of Sirius, member of the Scientific Council of the dScience centre at UiO)

Dag 4: Mobilapper og FAIR

KeyNote: Håndartroseprosjektet HappyHands og hvordan mobil-app kan inngå i anvendt forskning ved Anne Therese Tveter, Seniorforsker ved Diakonhjemmet Sykehus.

Mobilapper brukt i forskning 

Forskningsdatahåndtering i praksis med R og RShiny

FAIR-prosjektet

Publisert 23. mars 2022 16:02 - Sist endret 12. aug. 2022 09:48