Slik er det å jobbe i IT-avdelingen på UiO

Universitetet i Oslo er en stabil arbeidsplass med lange tradisjoner og et solid fundament. Som ansatt hos oss er du sikret trygge vilkår, spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter.

Vi vet at det er medarbeiderne som skaper verdiene vi forvalter, og at brukerne av tjenestene vi tilbyr, er de viktigste menneskene i arbeidshverdagen vår. Våre verdier:

Brukerrettet – Inkluderende – Høykompetent – Kreativ

Vi er en av Norges største og ledende IT-organisasjoner med over 350 årsverk og bred og dyp kompetanse. Vi håndterer hele verdikjeden – fra utvikling til produksjon til drift, og byr på mange spennende oppgaver.

Du får utfordrende og lærerike oppgaver 

Kreativitet i hverdagen

Vi skreddersyr og utvikler IT-tjenester for forskere, undervisere, studenter og ansatte på UiO og i hele universitets- og høyskolesektoren. Som ansatt hos oss får du være med å tenke nytt, utvikle gode ideer og jobbe med kolleger med dyp og bred kompetanse om et bredt spekter av IT-løsninger.

Tverrfaglig samarbeid

I en kompleks, digital virkelighet må det tenkes nytt og jobbes på nye måter for å møte utfordringene vi står overfor. Gjennom å sette sammen kunnskap og erfaringer fra forskjellige deler av organisasjonen og fagfeltet skaper vi bedre IT-tjenester. Vi jobber mye i terrfaglige team der vi sammen finner de beste løsningene for UiO, men også andre universiteter og høgskoler. Du vil bli invitert inn i prosjekter og samarbeid der du møter ansatte fra hele organisasjonen, for å få og gi nye perspektiver.

Faglig utvikling

Hos oss får du utvikle deg faglig og du får den opplæringen du trenger. Vi har gode kursavtaler for våre ansatte, og skal du ha eksamen har du rett til lesedager og eksamensfri. Vi deler kunnskap aktivt oss imellom, og gir deg anledning til å lære deg nye ting i arbeidshverdagen.

Du bidrar til en bedre hverdag for tusener av IT-brukere

Vi er en brukerrettet IT-organisasjon, og våre brukere står alltid i fokus når vi utvikler tjenester. Studenter, forskere, undervisere og samarbeidspartnere skal ha tilgang til IT-tjenestene de trenger, og oppleve god kvalitet i alle ledd – fra brukergrensesnitt til drift til support. Med 8000 ansatte og 28 000 studenter, pluss samarbeidende universiteter og høyskoler, har Universitetet i Oslo mange IT-behov å dekke – noe som sikrer deg en spennende og meningsfull arbeidsdag, hver dag.

Fleksibilitet og sommertid

Fleksitid gjør det enklere å tilpasse arbeidsdagen til hverdagslivet - enten det er barna, studiene eller tannlegen som trenger litt ekstra plass innimellom. Fra midten av mai til midten av september har vi sommertid med syvtimersdag.

Etter Korona har vi en fleksibel, hybrid arbeidsplass med noe mulighet for fjernarbeid og hjemmekontor. Mange av oss liker å være på kontoret og noen liker å jobbe en del hjemmefra. Det er mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale.

Velferdsgoder for alle ansatte

Ved Universitetet i Oslo har vi et aktivt Kultur- og velferdsutvalg, som arrangerer sosiale og kulturelle tilbud for alle ansatte - blant annet teaterbesøk, konserter, turer og større fester. Foruten dette har Universitetet i Oslo en rekke andre velferdstilbud som også kommer de ansatte til gode:

Publisert 3. nov. 2008 14:54 - Sist endret 25. okt. 2022 20:05