Hvordan er det å jobbe på USIT?

Vi legger stor vekt på at alle ansatte får utfordrende og lærerike oppgaver. 

Tverrfaglighet

Vi jobber stadig mer i terrfaglige team der vi sammen finner de beste løsningene for UiO og våre andre kunder.   

Faglig utvikling

Det er viktig for oss at du utvikler deg faglig og får den opplæringen du trenger. Vi har  gode kursavtaler for våre ansatte, og skal du ha eksamen har du rett til lesedager og eksamensfri.

Fleksibilitet i arbeidshverdagen

Vi har fleksitid, noe som gjør det enklere å tilpasse arbeidsdagen til hverdagslivet - enten det er barna, studiene eller tannlegen som trenger litt ekstra plass innimellom. Fra midten av mai til midten av september har vi sommertid med syvtimersdag. Etter Korona har vi en fleksibel, hybrid arbeidsplass med noe mulighet for fjernarbeid og hjemmekontor. Mange av oss liker å være på kontoret og noen liker å jobbe en del hjemmefra. Det er mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale.

Velferd for kropp og sjel

Ved Universitetet i Oslo har vi et aktivt Kultur- og velferdsutvalg, som arrangerer sosiale og kulturelle tilbud for alle ansatte - blant annet teaterbesøk, konserter, turer og større fester. Foruten dette har Universitetet i Oslo en rekke andre velferdstilbud som også kommer USIT-ansatte til gode:

Sist, men ikke minst: Universitetet i Oslo og USIT er en stabil arbeidsplass med lange tradisjoner og et solid fundament. Som ansatt hos oss er du sikret trygge vilkår.

Publisert 3. nov. 2008 14:54 - Sist endret 28. feb. 2022 13:36