Trinn for trinn: Søke jobb på USIT

Når søknaden din kommer inn får du en e-post som bekrefter dette. I første omgang tar personalkonsulentene hånd om den. De legger alle søknader og CV-er alfabetisk inn i en database, og tilrettelegger det slik at den som skal behandle søknaden videre enkelt kan finne fram.

Vurdering

I neste omgang går leder-/fagansvarlig gjennom søknadene, vurderer søkerne faglig ut fra kravene stilt i utlysingsteksten, og plukker ut de som tilsynelatende oppfyller alle krav. Alt etter hvor mange søkere det er, tar denne prosessen fra et par dager til ca. to uker etter søknadsfristens utløp.

Intervjuer avtales

Personalkonsulenten ringer til de kvalifiserte søkerne, avtaler tid for intervju, og forteller hva det er nødvendig å ta med seg. Er du en av de heldige som ble oppringt, får du like etter tilsendt en bekreftelse per e-post, med tidspunkt for intervjuet, adressen du skal møte opp på, pluss en veibeskrivelse. Bor du utenbys vil du få tilbud om dekning av reiseutgiftene, dette vil personalkonsulenten også hjelpe deg med å ordne.

På intervju

Når du kommer til intervju møter du som regel nærmeste sjef for den gruppa eller seksjonen stillingen du har søkt hører til i, og en annen fra samme arbeidsområde. I tillegg vil alltid en representant for en av fagforeningene på USIT være til stede, for å følge med på saksgangen og sikre at dine rettigheter som arbeidssøker blir ivaretatt. Samlet kalles disse for ”innstillingsrådet” eller ”innstillingskomitéen”.

I løpet av intervjuet blir du som regel bedt om å fortelle litt om deg selv, utdype søknaden din, og kanskje klargjøre enkelte punkter dersom det skulle være nødvendig. Du vil også få en del spørsmål om faglige problemstillinger, og av og til praktiske oppgaver. I tillegg vil du få mulighet til å stille spørsmål om ting du lurer på. Om du ikke har oppgitt det i søknaden, vil vi også be om å få oppgitt to referanser fra tidligere arbeidsforhold.

Etter intervjuet

Når alle intervjuene er gjennomført vil innstillingsrådet diskutere søkerne seg i mellom, og også avgjøre om de ønsker å kalle inn noen av søkerne til enda et intervju. Mener de at intervjurunden har gitt tilstrekkelig informasjon om de aktuelle søkerne, begynner arbeidet med å skrive selve innstillingen.

Innstillingsprosessen

Innstillingen er, kort forklart, en summerisk presentasjon av alle søkerne til stillingen. I tillegg skal den vise hvem som ble kalt inn til intervju, og hvorfor nettopp disse ble valgt ut. Så følger en faglig vurdering og rangering av de intervjuede søkerne, og avslutningsvis en redegjørelse for hvem USIT ønsker å gi jobben til.

Innstillingspapirene sendes over til Sentraladministrasjonens tilsettingsråd, som går gjennom innstillingen og avgjør om behandlingen av søknadene og gjennomføringen av intervjuene har blitt gjennomført på en god nok måte. Hvis alt går bra kan USIT nå ringe den som er innstilt som nummer én på listen, og tilby vedkommende en jobb.

Tidsestimat

Alt i alt kan det, fra vi lyser ut en stilling og til alt er klart, ta 6-8 uker. To uker går mens vi venter på at søknadsfristen utløper, og de resterende ukene går med til å vurdere alle søknadene, gjennomføre intervjuene, skrive innstillingen og få denne behandlet i Sentraladministrasjonens tilsettingsråd.

Dersom du ikke er aktuell for stillingen vil du etter avsluttet saksbehandling motta en e-post med beskjed om dette. Skulle du lure på noe underveis er det bare å ta kontakt.

 
Publisert 4. nov. 2008 08:07 - Sist endret 28. des. 2021 13:04