Beskrivelse av UHMX

Oppdatert: 23. november 2021
Kontakt: uhmx-merkantilt@usit.no

UHMX er en skytjeneste driftet av USIT ved Universitetet i Oslo. Tjenesten har som mål å være en komplett filtertjeneste for e-post med distribusjon videre til kundens systemer.

E-post sendt til de domener kunden oppgir vil bli transportert gjennom UHMX som kan verifisere mottakeradresser, skanne etter spam og virus, og avvise dersom gitte krav ikke er oppfylt. Meldinger som slipper gjennom disse filtrene leveres videre til kundens egne systemer, som for eksempel Exchange eller Sympa (listesystem).

Tjenesten inkluderer også grålisting, svartelisting, samt et vevgrensesnitt der administratorer ved kundeinstitusjonen selv kan legge inn sperringer og få tilgang til statistikk.

Pris for tjenesten avhenger initialt av størrelsen på institusjonen, men på sikt vil man migrere til en prismodell basert på bruk.

Hvem kan benytte tjenesten

Medlemmer av Universitets- og høyskolesektoren (UH) kan kjøpe tilgang til tjenesten.

Forutsetninger

Dersom man ønsker adresseverifisering kreves det på nåværende tidspunkt at kunden kan tilgjengeliggjøre adresseoversikt via LDAP.

Når tjenesten tas i bruk må MX-oppføringer i DNS for vertene det gjelder endres til å peke til tjenesten.

Beskrivelse av tjenesten

img/uhmx-2017.png

Tjenesten inneholder følgende deltjenester:

 • Postmottak (MX)
 • Virusskanning av mottatte e-post og avvisning av e-post med kjente virussignaturer
 • Spamskanning av e-post
 • Global svarteliste
 • Kundespesifikke rapporter og statistikk
 • Tilgjengelig 24/7
 • 98% oppetid
 • Brukerstøtte mot et utvalg representanter for den enkelte institusjon hverdager mellom 08:00 og 15:00. Kunden er selv ansvarlig for brukerstøtte overfor egne brukere.
 • Grålisting

I tillegg til:

 • Kundespesifikke tillegg til svartelister
 • Adresseverifisering dersom adresseoversikt er tilgjengeliggjort via LDAP.
 • Avvisning eller merking av e-post som spam til den enkelte mottaker enten ved et felles nivå for spam, eller på brukernivå
 • Mulighet til å legge inn egne fraser som skal få spampoeng