Ansatte - Seksjon for forskningstjenester

Listen inneholder 17 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Awan, Haneef Sjefingeniør haneef.awan@usit.uio.no
Benonisen, Martin Strokkenes Senioringeniør +47 22840115 m.s.benonisen@usit.uio.no
Drews, Ainar Senioringeniør ainar.drews@usit.uio.no
Haatveit, Eirik Overingeniør +47 91647841 (mob) eirik.haatveit@usit.uio.no TSD
Håkestad, Torjus Overingeniør torjus.hakestad@usit.uio.no
Håndstad, Tony Senioringeniør tony.handstad@usit.uio.no
Kouylekov, Milen Sjefingeniør +47 22840929 milen.kouylekov@usit.uio.no
Martinez Bernal, Fabian Leonardo Senioringeniør f.l.m.bernal@usit.uio.no
Michaeli, Armen Overingeniør +47 22845066 armen.michaeli@usit.uio.no
Murmann, Patrick Senioringeniør patrick.murmann@usit.uio.no
Murray, Leigh Daniel Senioringeniør +47 22854058 l.d.murray@usit.uio.no
Ormset, Benjamin Sørlie Senioringeniør b.s.ormset@usit.uio.no
Reinholdtsen, Petter Senioringeniør +47 22840171 petter.reinholdtsen@usit.uio.no
Strømsvåg, Frode Senioringeniør +47 90910864 (mob) 90910864 frode.stromsvag@usit.uio.no
Te Lindert, Bart Senioringeniør b.t.lindert@usit.uio.no
Thorbjørnsen, Trond Senioringeniør +47 22840041 trond.thorbjornsen@usit.uio.no
du Toit, Leon Charl Seksjonssjef +47 22840037 +47 48247314 (mob) l.c.d.toit@usit.uio.no