English version of this page

Seksjon for applikasjon- og integrasjonsplattformer (API)

Gruppe for applikasjonsplattformer (GAP) har ansvar for  JBoss, Resin og WebObjects applikasjonstjenere med tilhørende webservere, samt drift av økonomisystem, lønns,- og personalsystem, brukerhåndteringssystem og integrasjonsplattform.


Våre tjenester

  • Drift av Java-baserte applikasjonsplattformer basert på JBoss, Resin og WebObjects, samt applikasjonene som kjører på disse plattformene
  • Drift av økonomisystem for UiO, UiB og NTNU.
  • Drift av webhotell
  • Drift av UiOs lønns og personalsystem
  • Drift av Feide.
  • Drift av UiO integrasjonsplattform
  • Drift av brukerhåndteringssystem, Cerebrum

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351240