English version of this page

Seksjon for applikasjon- og integrasjonsplattformer

Seksjonen har ansvar for  JBoss og Tomcat applikasjonstjenere med tilhørende webservere, OKD Kubernetes, samt drift av økonomisystem, lønns,- og personalsystem, brukerhåndteringssystem og integrasjonsplattform basert på RabbitMQ og Gravitee.io. 


Våre tjenester

  • Drift av Java-baserte applikasjonsplattformer basert på JBoss og Tomcat samt applikasjonene som kjører på disse plattformene
  • Drift av økonomisystem for NTNU, historisk miljø for UiO og UiB
  • Drift av webhotell
  • Drift av historisk miljø for UiOs lønssystem
  • Drift av OKD Kubernetes-plattform og kontainere
  • Drift av UiO integrasjonsplattform
  • Drift av brukerhåndteringssystem, Cerebrum

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35101015 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 351240 Vortex, FS m.m.