English version of this page

Seksjon for nettdrift (NETT)

Gruppe for nettdrift har ansvar for stamnett, datahallnett, lokalnett, trådløsnett, nettverksbasert lastbalansering og kabling for data og telefoni.  I tillegg har gruppen nasjonale oppgaver som ansvarlig for Norges samtrafikkpunkter for internett (NIX) og regionsansvar for UNINETT og NORDUnet.


Våre tjenester

  • Stamnett, datahallnett, lokalnett, trådløsnett og nettverksbasert lastbalansering 
  • Spredenett og fiberinfrastruktur
  • Ansvar for Norges samtrafikkpunkter for internett (NIX)
  • Nettverksarbeid for UNINETT og NORDUnet

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo