English version of this page

Seksjon for nettdrift

Gruppe for nettdrift har ansvar for stamnett, datahallnett, lokalnett, trådløsnett, nettverksbasert lastbalansering og kabling for data og telefoni.  I tillegg har gruppen nasjonale oppgaver som ansvarlig for Norges samtrafikkpunkter for internett (NIX) og regionsansvar for UNINETT og NORDUnet.

Undergruppen AV i Nettdrift jobber med standardisering og rådgivning for AV, både for undervisningsrom, møterom og studio.


Våre tjenester

  • Stamnett, datahallnett, lokalnett, trådløsnett og nettverksbasert lastbalansering 
  • Spredenett og fiberinfrastruktur
  • Ansvar for Norges samtrafikkpunkter for internett (NIX)
  • Nettverksarbeid for UNINETT og NORDUnet
  • AV-standarder og AV-rammeavtaler
  • Rådgivning til utstyr og oppgradering til AV-Rom
  • AV-Studio og produksjonsrådgivning
  • Zoom Core

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35100505 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 351110 Vortex, FS m.m.