Active Directory tjenestegruppe

Tjenestegruppa for Active Directory er ansvarlig for å gi innspill til drift, videreutvikle Active Directory, samt behandle saker som ikke typisk lar seg behandle i en driftsgruppe.

 

Kontaktpunkt

Tjenestegruppa kan kontaktes per e-post til adressen: ad-tjenestegruppe@usit.uio.no

Deltagere

Tjenestegruppeleder:

Rune Normann Hamre og M Abohussein (SSD)

Deltagere:

  • Gunnar Horrigmo (SSD)
  • Ingar Vindenes (GMT)
  • Mohamed Abohussein (GSD)

Tjenestegruppeeier:

Trond Hasle Amundsen