Brukerveiledning ny FS-pålogging

Author: Anders Lefébure-Henriksen / Arild Marthinsen

Driftsansvaret for FS ble i 2015 overført fra Uninett til Felles studieadministrativt tjenestesenter. Denne siden beskriver hvordan du kan logge på nye FS.

Hvis du opplever problemer med påloggingen eller andre uventede feil skal du ta kontakt med sin lokale brukerstøtte for FS. FS-superbrukere melder feil til fs-support@fsat.no. Husk detaljert feilbeskrivelse, og legg gjerne ved skjermdump!

1   Starte FS-klienten

Det finnes to måter å starte FS-klienten på, vanlig pålogging via web-portal eller pålogging via webfeed. Den første metoden innebærer innlogging på en web-portal som du starter FS fra, mens webfeed-pålogging legger FS-ikonet rett i startmenyen på kontormaskinen din. Webfeed-metoden kan også spare deg for å skrive inn brukernavn og passord hver gang.

1.1   Vanlig pålogging

./images/logginn.png
 • Bruk samme brukernavn og passord som du bruker for å logge deg på kontormaskinen din. Du er nødt til å angi domenenavn i tillegg til brukernavnet på formen "domenenavn\brukernavn", for eksempel "uio\andehen". Spør din it-ansvarlig hvis du er usikker på hvordan domenenavnet skrives.

  NB! Brukere som har innlogging via UH.LOCAL-domenet har domenenavn "uh", og skal derfor skrive "uh\brukernavn". Dette gjelder brukere ved:

  • FIH: Fjellhaug Internasjonale Høgskole
  • HIHM: Høyskolen i Hedmark
  • HSD: Høyskolen Diakonova
  • LDH: Lovisenberg Diakonale Høgskole
  • MF: Det Teologiske Menighetsfakultet
  • MIL: Forsvarets Høgskole
  • NUC: Noroff University College
  • PHS: Politihøgskolen
./images/logginn2.png
 • Hvis du som på bildet under får spørsmål om å kjøre add-on "Microsoft Remote Desktop Services Web Access Con...", svar "Allow". Du vil bare få dette spørsmålet en gang per maskin du starter FS fra.
./images/webaccesscontrol.png
 • Klikk på ikonet til den FS-applikasjonen du ønsker å starte.
./images/remoteapps.png
 • Hvis du får spørsmål om sertifikatet "pubapp.uio.no", aksepter det for alltid som på bildet under. Da vil spørsmålet ikke dukke opp igjen.
./images/pubappcert.png
 • FS-klienten skal nå starte opp i et eget vindu.

1.2   Pålogging med webfeed

For å slippe så skrive inn brukernavnet og passordet ditt en gang til for å starte FS, kan du nå legge FS-ikonene rett inn i startmenyen din.

 • Skriv inn "remoteapp" i søkefeltet i Windows-startmenyen.
 • Velg det som passer.
  • Hvis du bruker Windows 7 får du en av disse:
   • "Set up a new connection with RemoteApp and Desktop connections" eller
   • "Opprett en ny tilkobling med RemoteApp og Desktop Connections"
  • Hvis du bruker Windows 8 eller Windows 10 får du en av disse:
   • "Access RemoteApp and desktops" eller
   • "Få tilgang til RemoteApp og skrivebord"
./images/webfeedwin7.png ./images/webfeedwin8.png
 • Lim inn "https://fs.uhad.no/RDWeb/feed/webfeed.aspx" i vinduet som kommer opp og velg Next/Neste.
 • Fyll inn domenenavn\brukernavn og passord når du får spørsmål om det, velg "Remember my credentials". Trykk OK og så Finish/Avslutt.
 • Alle FS-lenkene som du har tilgang til vil nå finnes i startmenyen din, og om du vil kan du lage snarveier til dem på skrivebordet ditt.

Merk at det ikke er mulig å kopiere disse snarveiene til andre brukeres skrivebord/startmenyer, siden de inneholder informasjon som er unik for din bruker.

2   Innlogging i FS-klienten

Når FS-klienten starter vil innloggingsvinduet være ferdig utfylt med det brukernavnet som du logger deg på arbeidsstasjonen din med. Hvis dette ikke stemmer, må du endre det før du logger deg inn.

./images/fs.png

3   Passordbytte på din UH-bruker

Hvis du tilhører en organisasjon som ikke benytter dere av AD pålogging mot UH-program-kiosken (ditt brukernavn begynner med UH\) så må passordet ditt byttes en gang i året.

Benytt følgende metode nedenfor for å endre passordet ditt:
PS: Husk kompleksitets-krav til passordet. (Se nederst på denne siden)


For en normalbruker:
Åpne en nettleser, gå til kiosk.uhad.no. Logg deg på og start programmet Endre passord, og skriv inn ditt gamle og nye passord.

For en Konsulent/administrativ bruker:
Logg deg på en Full Desktop -visning og trykk Alt+Ctrl+END og velg Endre passord.

Hvis ingen av de overnevnte fungerer så kontakt superbrukeren din for din institusjon for FS og hør om han kan endre passordet ditt. hvis din superbruker ikke er tilstede eller andre alternativene ovenfor ikke fungerer, send en e-post til usit-gad@usit.uio.no

Guide: For å bytte passord så logg deg inn på adressen Kiosk.uhad.no og skriv inn ditt brukernavn og passord. Benytter du deg kun av Tableau så er brukernavnet ditt det samme som i Tableau-grensesnittet.

InnloggingsbildeInnloggingsbilde

Når du har logget deg inn, så trykk på programmet "Bytt passord på UH-bruker" og la programmet starte.

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, parallell, merke, skjermdump.

Pass på at ditt brukernavn (som blir fylt inn automatisk) ligger inne som "username".
Kompleksitetskravene er minimum 1 stor bokstav, 1 liten bokstav, 1x tall og 1x spesial-tegn (Eks: . , ! ? )
Ett godt passord kan f.eks være en setning eller lignende som gjør det lettere å huske passordet.

 passord-vindu

Legg inn ditt gamle passord, og ditt ønskede nye passord i begge feltene. trykk deretter på OK. Du vil da få en beskjed om at passordet er endret og at du må logge ut av tjenesten for å kunne benytte deg av noen av programmene.

Kompleksitetskrav:
Det nye passordet må oppfylle minstekravene i UiO -retningslinjer, inkludert:

 1.  Den må være minst 14 tegn lang
 2.  Den må inneholde minst ett tegn fra 3 av de fire følgende grupper av tegn:
  1.  Store bokstaver (A-Z)
  2.   Små bokstaver (a-z)
  3.   Tall (0-9)
  4.   Symboler (!@#$%^&*...)
 3.  Det kan ikke matche noen av de siste 24 passordene dine.
 4.  Den kan ikke inneholde tegn som samsvarer med tre eller flere påfølgende tegn i brukernavnet ditt.
 5.  Du kan ikke endre passordet ditt oftere enn en gang i løpet av en 24 -timers periode

En ide til ett passord kan være en setning som inneholder alle de overstående kriteriene. Dette vil gjøre det lettere å huske passordet også, selvom det vil være litt lengre å skrive.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt vårt supportteam på usit-gad@usit.uio.no "

Publisert 11. sep. 2017 12:34 - Sist endret 16. sep. 2021 15:17