USIT leverer IT-tenester til UiO

USIT er ansvarleg for drift og utvikling av sentrale IT-tenester ved UiO. USIT har også det faglege ansvaret for dei lokale IT-tilsette ved dei forskjellige einingane til universitetet. Dette inneber å levere den infrastrukturen og dei IT-tenestene og -løysingane Universitetet i Oslo treng for å nå måla sine for utdanning, forsking, formidling og administrativ verksemd.

 

USITs kurssenter

USIT har et IT-kurssenter med to fullt utstyrte datarom og alt som trengs for å arrangere kurs der deltakerne trenger å bruke PC. Rommene kan bookes av ansatte ved UiO. Andre kan booke rommene ved forespørsel.