SUIT – brukerundersøkelsen om IT-tjenestene

USIT evaluerer jevnlig IT-tjenestene ved UiO. En av evalueringsmetodene er SUIT – en omfattende brukerundersøkelse blant de ansatte ved UiO. Undersøkelsen omfatter alle ansatt-kategorier, som IT-ansatte og administrativt ansatte og akademisk ansatte. SUIT står for SUrvey om IT-tjenestene.

I 2015 ble en nasjonal SUIT gjennomført for første gang. Se resultatene nedenfor.