Beredskap ved USIT

Beredskapsgruppas sammensetning

Lokal beredskapsgruppe ledes av IT-direktøren med IT-sikkerhetssjef som lokal beredskapskoordinator.

Tittel Navn Telefon Mobil
IT-direktør Lars Oftedal, leder 22 85 25 20 950 29 973
IT-sikkerhetssjef Espen Grøndahl, lokal koordinator 22 85 04 91 934 97 158
Rådgiver Bjørn Ness 22 85 24 91 916 19 018
Underdirektør Ivar Holm, Brukernære tjenester 22 85 25 40 918 04 652
Underdirektør Lill Rasmussen Mardal, Stab og støtte 22 84 00 33 466 16 053
Underdirektør Gard Thomassen, IT i forskning 22 84 09 34 936 74 926
Underdirektør Kjetil Kirkebø, IT-infrastruktur 22 85 25 17 957 24 787
Juridisk rådgiver Vilde Sørbø Nenseth 22 85 27 44 930 41 517
Leder UiO-CERT Martin Bore 22 84 01 47 466 61 305
Nettredaktør Gyda Kjekshus 22 84 00 39 415 22 136
Publisert 12. des. 2011 11:20 - Sist endret 30. apr. 2019 11:09