IT til SAB-arbeidsgruppe 4

IT-direktøren møtte SAB-arbeidsgruppe for organisasjons- og beslutningsstruktur 29. september 2015 for å redegjøre for ITs bidrag til arbeidet med å nå målene i “Strategi 2020”.

Materiale til møtet

Til møtet var det utarbeidet et notat med vedlegg, samt en presentasjon:

Bakgrunn

Rektor utnevnte “Strategic Advisory Board (SAB)” i 2012 for å få råd til arbeidet med å gjennomføre universitetets “Strategi 2020”. SAB avleverte sin rapport “Build a Ladder to the Stars“ i august 2014. Universitetsstyret behandlet denne høsten 2014 og prioriterte fire områder for oppfølging. For hvert av disse områdene ble det etablert en arbeidsgruppe med ansvar for oppfølging:

  1. Utdanningskvalitet
  2. Forskningskvalitet
  3. Tverrfaglighet
  4. Organisasjons- og beslutningsstruktur

For de tre første gruppene behandlet universitetsstyret plan for fase 1 av oppfølgingen våren 2015 (utdanningskvalitet, forskningskvalitet, tverrfaglighet), mens organisasjons- og beslutningsstruktur skal behandles i oktober.

Publisert 19. sep. 2015 16:53 - Sist endret 1. okt. 2015 10:35