Tips om å skrive jobbsøknad

Når en ny stilling skal lyses ut, er det vanlig at den som skal skrive utlysingsteksten – en gruppeleder eller en seksjonssjef – på forhånd diskuterer med andre ansatte hva slags kvalifikasjoner den nye kollegaen bør ha. Disse kvalifikasjonene, sammen med en kort redegjørelse for arbeidsoppgaver som tillegges stillingen, er utgangspunkt for utlysingsteksten i stillingsannonsen.

Administrasjonssjefen ved USIT har følgende gode råd til deg som skal søke jobb på USIT:

  1. Les nøye gjennom utlysingsteksten. Vi deler gjerne kvalifikasjonene i to grupper, ”krav til kvalifikasjoner”, og ”vi vil også legge vekt på”. Merk deg at den første gruppen kvalifikasjoner – kravene – er absolutte, og det viktigste å fokusere på når du skriver søknaden din. Prøv å være så konkret som mulig. Den neste gruppen kvalifikasjoner – ting vi også legger vekt på – er kunnskap eller egenskaper vi gjerne vil at vår nye kollega skal ha. Jo flere ting du kan svare bekreftende på her, jo bedre.
  2. Selve søknaden er din mulighet til å gi oss et inntrykk av deg. Tenk over hvorfor du vil ha denne jobben, og bruk en setning eller to på å fortelle oss det. Fortell også gjerne litt om deg selv ut over det vi kan lese i CV-en, men hold det kort. Selve søknaden bør ikke være mye lenger enn en A4-side. Gode råd til jobbsøkerne
  3. Sett opp en CV med oversikt over arbeidserfaring og utdanning. Hvis du har mye utdanning og erfaring, men innser at kun en del av det er relevant for stillingen du søker nå, kan du gjerne utheve det du tror vi er mest opptatt av. 
  4. Husk å oppgi både e-postadresse og telefonnummer vi kan nå deg på.

Karrieresenteret UiO har også mange gode tips til jobbsøkere om oppsett av CV og søknad.

Søknadens gang

Lurer du på hva som skjer, fra søknaden din blir mottatt, til avgjørelsen foreligger? Les om prosessen søknaden må gjennom.

 

 

Publisert 9. feb. 2009 10:43 - Sist endret 28. des. 2021 13:05