Ansatte - Seksjon for datainnsamling og automasjon

Listen inneholder 9 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Amud, Nicolás Ismael Overingeniør n.i.amud@usit.uio.no
Andresen, Peder Hovdan Overingeniør p.h.andresen@usit.uio.no
Bakke, Marius Senioringeniør marius.bakke@usit.uio.no
Berg, Erik Senioringeniør +47 46059805 erik.berg@usit.uio.no
Hagberg, Øyvind Sjefingeniør +47 22852549 +47 98256063 (mob) 98 25 60 63 oyvind.hagberg@usit.uio.no
Martinez Guerrero, Rafael Sjefingeniør +47 22840091 +47 99256907 (mob) r.m.guerrero@usit.uio.no PostgreSQL, databaser, replication, tuning, linux, SQL, bash, pl/pgsql, cfengine, cert, database security, high availability, system integration, python, monitoring, zabbix, elasticsearch, pgbackman, zabbix-cli, logstash, kibana, automation, rabbitMQ, haproxy, Apache-NIFI
Ocak, Mustafa Sjefingeniør mustafa.ocak@usit.uio.no
Pedersen, Marius Sjefingeniør +47 22852426 +47 90740965 (mob) marius.pedersen@usit.uio.no
Ytterdal, Elisabeth Høidal Seksjonssjef +47 22845841 +47 90622125 (mob) e.h.ytterdal@usit.uio.no