Introduksjon til Grafana, Graphite og collectd

Onsdag 20.01.2016 ble det holdt en introduksjon av USITs sentrale tjeneste for å samle inn og visualisere tidsserie-data (trender).

Tjenesten benytter i hovedsak teknologiene graphite [1] for innsamling/lagring og grafana [2] for 
visualisering av innsamlede data. Collectd [3] brukes som innsamlingsmotor 
for Linux-serverinfrastruktur samt noen applikasjoner.

Mange er allerede kjent med tjenesten. Hensikten med denne presentasjonen 
var å informere de som _ikke_ kjente til tjenesten om muligheter, 
begrensinger, litt historikk og planer fremover.

Tidsseriedata betyr i denne sammenheng "verdier som endrer seg over tid" 
og kan bl.a. bety innsamling av ressursbruk på komponenter i 
infrastrukturen (CPU/Minne/Disk-trafikk....), måling av aktivitet i 
applikasjoner/tjenester (Antall sesjoner, brukere, transaksjoner ....) og 
temperatur, strømforbruk osv. osv.

Løsningen gjør det mulig å samle inn slike data, og analysere og 
sammenstille data i etterkant og (nesten) i "realtime".

Lysark fra presentasjonen

[1] http://graphite.readthedocs.org/en/latest/overview.html
[2] http://grafana.org/
[3] https://collectd.org/
 

Publisert 20. jan. 2016 13:32 - Sist endret 29. mars 2019 00:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere