Kibana workshop

Vi inviterer til kibana workshop til den 2.2.2017 i kursrom1 på usit (rom 3211).

Målet er at deltakere skal komme igang med å utforske egne data i ELK så det er en forutsetning at deltakere har sendt inn data til egen instans slik at man har noe å jobbe med på workshop-dagen.

Rafael og Jarle starter med en gjennomgang av begreper og konsepter og setter de i sammenheng med de forskjellige komponentene og peker på relevante ressurser for å komme videre.

Etter dette lar vi deltakere koble opp mot egen kibana-instans og assisterer etter beste evne med å utforske data og lage søk og visualiseringer, og eventuelt gir råd til forbedring av datastruktur.

Vi tenker å inviter enkeltpersoner som har erfaringer med Kibana til å dele disse for videre inspirasjon og demonstrasjon av muligheter og eksempler, så bruker vi resten av tiden på utforsking og eksperimentering.

Vi oppfordrer til at hver gruppe sender et par deltagere som kan ta videre internopplæring etterpå. Vi begrensere antall deltakere (max 12
plasser i rommet) slik at det blir reell mulighet for å jobbe på egenhånd.

Påmelding er førstemann-til-mølla og gjøres ved å svare direkte på e-postinvitasjonen som ble sendt 11. januar til alle@usit.uio.no . Om det blir flere påmeldinger enn det er plass til på workshopen, arrangerer vi flere workshoper kort tid etterpå.

Emneord: kibana, ELK
Publisert 12. jan. 2017 09:45 - Sist endret 22. mars 2019 12:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere