Ny versjon av Zabbix-CLI - v.1.6.1

Zabbix-CLI 1.6.1 implementererer noen nye muligheter for å konfigurere denne klienten og noen nye kommandoer for å håndtere definisjon av vedlikeholdsperioder i Zabbix via terminalen.

Rett før jul lanserte vi en ny versjon av Zabbix-CLI klienten vi har utviklet hos oss.

Zabbix-CLI er installert på login.uio.no og er tilgjengelig via uio-free yum repo for RHEL 6,7 og Fedora 24,25. Vi jobber med for å få den inkludert i det offisielle Debian repoet og håper å få dette på plass snart.

Versjonen 1.6.1 implementererer noen nye muligheter for å konfigurere denne klienten og noen nye kommandoer for å håndtere definisjon av vedlikeholdsperioder i Zabbix via terminalen.

Hvis du vil lese om alle mulighetene for å konfigurere denne klienten kan du bruke manualen som finnes på Github:

https://github.com/usit-gd/zabbix-cli/blob/master/docs/manual.rst#configuration

De nye kommandoene for å håndtere vedlikeholdsperioder er ikke en full implementasjon av vedlikeholdsfunksjonalitet i Zabbix. En full implementasjon hadde komplisert disse kommandoene og det er ikke alle som trenger alle mulighetene som finnes der.

Hvis du vil definerere avanserte vedlikeholdsdefinisjoner må du bruke Zabbix webgrensessnitt og Zabbix dokumentasjonen til dette.

En vedlikeholdsjobb for en maskin eller gruppe av maskiner konfigureres i Zabbix ved å definere en vedlikeholdsdefinisjon som inneholder 1 eller flere vedlikeholdsperioder.

Vår implementasjon i Zabbix-CLI oppretter en vedlikeholdsdefinisjon med en vedlikeholdsperiode som er lik aktive periode av vedlikeholdsdefinisjonen. Dette forenkler håndtering av vedlikeholdsjobber via Zabbix-CLI.

For standard definisjoner kan dere bruke disse kommandoer via Zabbix-CLI:

create_maintenance_definition

Bruk kommandoen  "help create_maintenance_definition" i zabbix-cli for detaljer:

[zabbix-cli rafael@zabbix-ID]$ create_maintenance_definition
--------------------------------------------------------
# Maintenance name [zabbixCLI-83B3A7A9A]:
# Maintenance description []: Testing maintenenace
# Host/Hostgroup []: zabbix-mgmt.uio.no
# Time period [1 hour]: 3hours
--------------------------------------------------------

[Done]: Maintenance definition with name [zabbixCLI-83B3A7A9A] created

[zabbix-cli rafael@zabbix-ID]$ create_maintenance_definition
--------------------------------------------------------
# Maintenance name [zabbixCLI-3DA86F2F8]:
# Maintenance description []: Testing maintenance
# Host/Hostgroup []: zabbix-mgmt.uio.no
# Time period [1 hour]: 2017-01-10T12:00 to 2017-01-11T17:00
--------------------------------------------------------

[Done]: Maintenance definition with name [zabbixCLI-3DA86F2F8] created

show_maintenance_definitions

Bruk "help show_maintenance_definitions" for detaljer:

[zabbix-cli rafael@zabbix-ID]$ show_maintenance_definitions
--------------------------------------------------------
# MaintenanceID [*]:
# Hostgroups [*]:
# Hosts [*]: zabbix-mgmt.uio.no
--------------------------------------------------------
+----+---------------------+-------------+--------+----------------------+--------------------+------------+----------------------+
| ID | Name        |   Type  | State |     To     | Hostnames     | Hostgroups | Description     |
+----+---------------------+-------------+--------+----------------------+--------------------+------------+----------------------+
| 60 | zabbixCLI-83B3A7A9A | With DC (0) | Active | 2017-01-03T11:48:00Z | zabbix-mgmt.uio.no |      | Testing maintenenace |
+----+---------------------+-------------+--------+----------------------+--------------------+------------+----------------------+
| 61 | zabbixCLI-3DA86F2F8 | With DC (0) | Active | 2017-01-11T16:00:00Z | zabbix-mgmt.uio.no |      | Testing maintenance |
+----+---------------------+-------------+--------+----------------------+--------------------+------------+----------------------+

show_maintenance_periods

Bruk kommandoen "help show_maintenance_periods" i zabbix-cli for detaljer: 

[zabbix-cli rafael@zabbix-ID]$ show_maintenance_periods
--------------------------------------------------------
# MaintenanceID [*]: 60,61
--------------------------------------------------------
+-------+---------------------+-------+------+---------+-------+-------+----------------------+------------+----------------+--------------+--------------------+------------+
| DefID | DefName       | PerID | Days | Dayweek | Every | Month |   Start_date   | Start_time |   Period   |  PerType  | Hostnames     | Hostgroups |
+-------+---------------------+-------+------+---------+-------+-------+----------------------+------------+----------------+--------------+--------------------+------------+
|  60 | zabbixCLI-83B3A7A9A |  68 | 0  |  0  |  1  |  0  | 2017-01-03T08:48:00Z | 0:00:00  |  3:00:00   | One time (0) | zabbix-mgmt.uio.no |      |
+-------+---------------------+-------+------+---------+-------+-------+----------------------+------------+----------------+--------------+--------------------+------------+
|  61 | zabbixCLI-3DA86F2F8 |  69 | 0  |  0  |  1  |  0  | 2017-01-10T11:00:00Z | 0:00:00  | 1 day, 5:00:00 | One time (0) | zabbix-mgmt.uio.no |      |
+-------+---------------------+-------+------+---------+-------+-------+----------------------+------------+----------------+--------------+--------------------+------------+

remove_maintenance_definition

Bruk kommandoen "help remove_maintenance_definition" i zabbix-cli for detaljer:

[zabbix-cli rafael@zabbix-ID]$ remove_maintenance_definition
--------------------------------------------------------
# maintenanceID: 60,61
--------------------------------------------------------

[Done]: Maintenance definitions with IDs: [60,61] removed

Kommandolinjen

Man kunne også ha kjørt disse kommandoer direkte fra kommandolinjen med:

[rafael@bbking ~]$ zabbix-cli -C "create_maintenance_definition '' 'Testing maintenance' 'zabbix-mgmt.uio.no' '3 hours'"

[Done]: Maintenance definition with name [zabbixCLI-413E1C518] created

[rafael@bbking ~]$ zabbix-cli -C "show_maintenance_definitions '' '' 'zabbix-mgmt.uio.no'"
+----+---------------------+-------------+--------+----------------------+--------------------+------------+---------------------+
| ID | Name        |   Type  | State |     To     | Hostnames     | Hostgroups | Description     |
+----+---------------------+-------------+--------+----------------------+--------------------+------------+---------------------+
| 62 | zabbixCLI-413E1C518 | With DC (0) | Active | 2017-01-03T12:05:00Z | zabbix-mgmt.uio.no |      | Testing maintenance |
+----+---------------------+-------------+--------+----------------------+--------------------+------------+---------------------+

[rafael@bbking ~]$ zabbix-cli -C "remove_maintenance_definition 62"

[Done]: Maintenance definitions with IDs: [62] removed

Dette var alt om den siste Zabbix-CLI versjonen for i dag. Send spørsmål til usit-gid@usit.uio.no hvis du lurer på noe eller har problemer med å bruke Zabbix-CLI.

 

 

 

 

Emneord: zabbix, zabbix-cli, monitoring, overvåking Av Rafael Martinez Guerrero
Publisert 13. jan. 2017 09:00 - Sist endret 22. mars 2019 12:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere