Zabbix SNMP trap mottak

Zabbixs SNMP trap mottak er nå på plass og skal med tiden erstatte trapcat. Det er ikke satt noen endelig dato for når trapcat skal avlives men det er bare å starte migreringen nå.
Da traps er lite pålitelig og derfor en av de dårligste måtene å monitorere et system på håper vi det kun er de som ikke har noen alternativ metode som vil bruke traps for monitorering.

Ta i bruk Zabbixs SNMP trap mottak ved å gjøre følgende:

  1. Maskinen som sender traps må være definert som en host i zabbix.
  2. Maskinen må ha et SNMP interface definert på host konfigurasjonen i Zabbix. Bruk DNS navn og port 161. (Med mindre hosten er opprettet manuelt i Zabbix vil dette være lagt til automatisk)
  3. Opprett eller knytt et eksisterende SNMP trap template til hosten. Begynn med fallback templatet så er du sikker på at alle traps kommer frem.
  4. Send en trap fra hosten til den proxien som hosten blir overvåket av og se at trappen kommer frem til monitor.uio.no. (Eksisterende proxier er zabbix-proxy-prod01 og zabbix-proxy-prod02)
  • På maskinen som sender traps må man sette det opp slik at traps blir sent til begge proxiene. Dette er for at traps skal komme frem til zabbix også dersom en av proxiene skulle gå ned. (Alle hoster i zabbix har en primær proxy den sender data til, men dersom en av proxien går ned vil zabbix automatisk endre proxy til den andre.)

 

Det er i dag definert to snmp templates på monitor.uio.no, Template-snmp-trap-fallback og Template-snmp-trap-link-status.

Template-snmp-trap-fallback

Dette templatet har et item og ingen triggere. Nøkkelen snmptrap.fallback er unik og vil vise alle traps som ikke blir fanget opp av spesifiserte nøkler, slik man kan se i Template-snmp-trap-link-status, som kun vil vise traps relatert til interface link status.

Item
Key: snmptrap.fallback


Template-snmp-trap-link-status

Dette templatet er for å overvåke en maskins nettverkskobling. Dersom linken går ned vil item verdien endres som triggeren igjen vil bruke for å lage en event av.
Nøkkelen her har syntax snmptrap[regex]

Item
Key: snmptrap["(IF-MIB::linkDown)|(IF-MIB::linkUp)"]

Trigger
Expression: {Template-service-snmp-traps:snmptrap["(IF-MIB::linkDown|IF-MIB::linkUp)"].str(linkDown)}=1

Triggeren vil gi en alarm dersom det kommer en trap med linkDown og dersom det kommer en trap med linkUp vil alarmen endre status fra PROBLEM til OK under Monitoring > Events. Fra forsiden av Monitor vil den forsvinne som issue når den går tilbake til OK.

 

Mer informasjon:
https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/config/items/itemtypes/snmptrap#configuring_snmp_traps
 

Publisert 13. jan. 2016 13:53 - Sist endret 22. mars 2019 12:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere