English version of this page

Underavdeling for IT-infrastruktur (ITI)

Underavdelingen er ansvarlig for UiOs IT-infrastruktur med tilhørende infrastrukturtjenester. Infrastrukturen og tjenestene skal imøtekomme kravene til brukeropplevelse, tjenestekvalitet og sikkerhet på en kostnadseffektiv måte. Ansvaret omfatter utvikling, anskaffelse, vedlikehold, drift og forvaltning, inkludert valg av teknologi, retning og nivå. Underavdelingen utarbeider retningslinjer for tjeneste- og systemdrift og bistår andre i etterlevelse av dette.

    Kontakt

    Postadresse Postboks 1059 Blindern Besøksadresse Gaustadalléen 23a Kristen Nygards hus

    Enhetskoder

    Gammel stedkode 351000 Vortex, FS m.m.