Mandat for tjenestegruppe for MSSQL-drift

Mandat versjon: 0.92
Godkjent av USITs ledermøte: N/A
Tjenestegruppeeier:  Knut Borge, USIT/IT-DRIFT/TD
Tjenestegruppeleder:  Kristoffer S. Myrvold, USIT/IT-DRIFT/DBD

Bakgrunn

Microsoft SQL-server benyttes av UiO og USIT i dag, men det finnes ingen sentral eller standard driftsløsning. Ressurser/kunnskap om MSSQL finnes i flere grupper, men dette er ikke koordinert. Det opprettes derfor en tjenestegruppe for å koordinere arbeidet og få på plass et driftsopplegg og kunnskapsmiljø for MSSQL på USIT.

 

Deltagere

 1. Kristoffer S. Myrvold, ITi/TD/DBD - tjenestegruppeleder
  Stillingsprosent: 40%
 2. Jon Venbakken, ITi/TD/DBD
  Stillingsprosent: 50%
 3. Robert Frøseth, ITi/TD/GAD
  Stillingsprosent: 25%
 4. Torben H. Rønneberg, ITi/TD/GAD
  Stillingsprosent: 20% 
 5. Alice Rossmann, ITi/TD/DBD Linje leader for DBD 5%

Totalt: 1,50 årsverk

 

Gruppens ansvar og oppgaver

MSSQL-drift har ansvar for drift av MSSQL-databaser ved USIT.

Oppgavene er delt opp i 4 faser:

 1. Utvikling av driftsrutiner
 2. Opplæring av driftspersonell
 3. Vurdere behov for MSSQL-hotell ved USIT og evt oppsett av dette
 4. Ta over drift av eksisterende MSSQL-databaser

Når rutinene er på plass vil tjenestegruppens oppgaver være:

 • Tekniske installasjon og oppsett av MSSQL
 • Overvåkning
 • Sikkerhet
 • Vedlikehold
 • Backup
 • Driftsdokumentasjon
 • Dokumentasjon skal være tilgjengelig for UiO-ansatte
 • Hjelpe til med prosjekter som trenger en MSSQL-database.

Linjeledere som stiller ressurser til tjenestegruppa har møte- og tale- og forslagsrett på driftsmøter i tjenestegruppa.

 

Rapportering

Det skal leveres tertialvise statusrapporter, samt en samlende årsrapport på slutten av året, ihht gjeldene rapporteringsrutiner for tjenestegrupper på USIT.

Tjenestegruppen skal rapportere til Knut Borge.

Publisert 12. feb. 2013 11:26 - Sist endret 8. feb. 2018 09:56