Bakgrunn

Trofast er en driftsgruppe ved USIT ble opprettet i 2007 som har driftsansvar for administrative IT-systemer i UH-sektoren. Trofast er finansiert gjennom oppdragsvirksomhet hvor kunden er Uninett på vegne av sektoren.

TROFAST (omtales også som Trofast) står for "TRygg Organisering av Felles Administrative SysTemer".

Målet til TROFAST er å tilby standard løsninger for administrative systemer med fokus på sikkerhet og pålitelighet og å begrense veksten i utgiftene til administrative systemer.

 Fem administrative systemer driftes under TROFAST-paraplyen:

Funksjon Applikasjon
Økonomisystem  Agresso
Budsjettsystem  ABM
Studieadministrasjonssystem  FS
Studieadministrasjonssystem  Studentweb
Saks- og arkivsystem  ePhorte

 

UNINETT FAS er systemeier, og har driftsavtale med mer enn 50 høgskoler og universiteter. En oversikt over hvilke institusjoner som deltar under hvilke applikasjoner finnes her.

USITs rolle i TROFAST er som underleverandør for drift. (USIT er også involvert som kunde, som følge av UiOs deltagelse i ePhorte under TROFAST, men den rollen er helt separat fra trofast-drift og omtales ikke her.)

 

Uninett har en mer detaljert gjennomgang av historikk og innhold i TROFAST her.

Publisert 21. nov. 2011 11:44 - Sist endret 21. nov. 2011 15:41