Informasjon til Trofast-partnere

Denne siden er ment for informasjon fra USIT til Trofast-partnerene.

Det er egne underpunkter i menyen for de aktuelle punktene.

Alle henvendelser fra skolene til USIT eller Uninett skal sendes til adam@uninett.no.

Publisert 5. feb. 2008 15:35 - Sist endret 21. nov. 2011 12:51