Mandat for Trofast

USIT ved Trofast skal til en hver tid yte den beste IT-drift og support av administrative tjenester til UH-sektoren på vegne av oppdragsgiveren Uninett.

Tjenestegruppen for Trofast ble vedtatt etablert av USITs ledermøte 19. juni 2007. Tjenestegruppens leder er Ola Ødegård (ansatt mars 2011). Trofast er underlagt en styringsgruppe som består av

 • Lars Oftedal (Leder av styringsgruppa)
 • Knut Borge
 • Are Garnåsjordet (tjenestegruppeeier)
 • Alice Rossmann


Tjenestegruppen for Trofast skal drifte IT-tjenester til Universitets og høyskolensektoren iht inngått kontrakt mellom Uninett FAS og USIT.  

Tjenester som inngår i kontakten er :

 • Tjenesteledelse
 • 2. linje support
 • Drift av infrastruktur, (maskinromnett, stamnett, forbindelse med Uninett, DNS og AD)
 • Driftsoppgavene omfatter oppgradering, lagring og backup.

Applikasjoner som inngår i kontrakten er:

 • Agresso inklusive Agresso Budget Manager (økonomistyring og budsjett)
 • ePhorte (saksbehandling)
 • Agresso & ABM
 • FS (Felles Studentsystem)
 • StudentWeb
 • EvuWeb
 • Fagpersonweb
 • FSWS
 • EpN
 • Søknadsweb


 

Av Ola Ødegård
Publisert 25. okt. 2007 17:01 - Sist endret 21. nov. 2011 11:55