OUS - IKT i forskning

Mål

Forskere ved OUS uten tilknytning til UIO har i lengre tid hatt begrenset tilgang til IT-tjenester for å understøtte forskningen.

Prosjektet har som formål å forbedre disse forskernes arbeidsforhold og evne til å skape god forskning ved å levere IT-tjenester som dekker forskningsaktivitetenes behov.

Gevinstmål

 • Bedre opplevd tjenestetilbud for forskerne
 • Høyere effektivitet i forskningen gjennom mer effektiv bruk av hver enkelt forskers tid
 • Bedre muligheter for behandling av sensitive forskningsdata
 • Bedre samhandling mellom OUS og UIO

Produktmål

 • UIO-brukerkonto med hjemmeområde og e-post til hver enkelt forsker. 
 • Klientmaskin med UIO-nett på forskernes arbeidssted
 • Programvaretilbud som så langt det er mulig tilsvarer UIOs standard tilbud, inkludert Office 365.
 • Utskriftsmuligheter på forskernes arbeidssted.
 • Lokal brukerstøtte
 • Brukerdokumentasjon

Fremdriftsplan

Prosjektfase

Beskrivelse

Oppstart

Leveranse

Fase 1

Planlegging

6.5.2019

31.5.2019

Fase 2

Utvikling og tilpasning av tekniske løsninger

3.6.2019

15.8.2019

Fase 3

Testing og pilotering

16.8.2019

30.9.2019

Fase 4

Implementering

1.10.2109

27.11.2019

Organisering

 • Prosjekteier: Ivar Holm, BNT

 • Prosjektleder: Anders Lefébure-Henriksen, ITI/APP

Prosjektgruppe

Fra UIO

 • Anders Lefébure-Henriksen (ITI/APP)

Fra OUS

 • Kaia Spilhaug Torkildsen
 • Magnus Karlsen Reiten

Prosjektet vil knytte til seg ressurser fra USIT og Sykehuspartner etter behov. 

Publisert 11. feb. 2019 12:23 - Sist endret 13. juni 2019 11:53