Prosjekt OUS - IKT i forskning

Prosjektet er i konseptfasen. Prosjektsidene vil fylles ut fortløpende. 

Bakgrunn

Forskere ved OUS som ikke har tilknytning til UIO har i flere år, og spesielt siden tilgangen til mye av Forskningsnett-tjenestene ble fjernet i begynnelsen av 2018, hatt begrenset tilgang til IT-tjenester for å understøtte forskningen.

Utredningsrapporten "IKT i forskning" fra desember 2018, produsert av en styringsgruppe med medlemmer fra OUS, UIO og HSØ, konkluderer med at forskerne bør få tilgang til UIOs nett, og at de tilbys basis IT-tjenester, tilgang til instrumentnett og sikre lagringstjenester gjennom denne tilgangen.

Prosjektet skal levere:

  • UIO-brukerkonto til hver enkelt forsker. Kontoene skal så langt som mulig tilsvare UIO-tilknyttede brukeres kontoer. 
  • Klientmaskin med UIO-nett på forskernes arbeidssted med programvaretilbud som så langt det er mulig tilsvarer UIOs standard tilbud.
  • Utskriftsmuligheter på forskernes arbeidssted.
  • Lokal brukerstøtte
  • Brukerdokumentasjon
  • Rutiner for opprettelse og fjerning av brukerkontoer, samt for oppsett av nye maskiner inkludert nettverksoppsett. 

Kontaktpunkter:

Prosjektleder:

Anders Lefébure-Henriksen

Prosjekteier: 

Ivar Holm

Publisert 11. feb. 2019 12:23 - Sist endret 1. mars 2019 14:19