Aktivitetsplan

Milepælsplan med ansvarskart

Versjon: 1.0

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • SG - Styringsgruppe
 • IT - IT-direktøren
 • IJ - USITs IT-jurist
 • IS - IT-sikkerhetssjef
 • IA - USITs arkitekturansvarlig
 • NN - Aktør NN

 

Planlagt ferdig

Faktisk ferdig

Status

NR

Milepælbeskrivelse

PE

PL

PG

SG

IT

IJ

IS

IA

GDW MLM GAD
  27.01.2015 Godkjent M1 Godkjent mandat, prosjektplan U                    
25.02.2015   Fullført M2 Interessentanalyse B b U                
25.03.2015     M3 Dataklassifisering og behovsanalyse for de ulike klientplattformene B b U     Ub Ub   RI RI RI
17.04.2015     M4 Kravspesifikasjon B b U     Ir b   RI RI RI
24.04.2015     M5 Plassering av ulike løsninger i matrise bygget på kravspesifikasjon   B U           RI RI  
30.04.2015     M6 Anbefaling av høyest rangerte løsning og sluttrapport B b U B              

 

Publisert 3. feb. 2015 11:42 - Sist endret 24. feb. 2015 08:20