BOTT-Cerebrum

Aktivitet for å ta i bruk felles kodebase for Cerebrum hos NTNU, UiT og UiO (BOTT), og oppretthalde eit samarbeid om Cerebrum. Arbeidsgruppa skal følge opp plan og koordinere samanslåinga.

Målet er at dette skal skje i løpet av 2018!

Leveranser

Møter

Ingen kommende arrangementer