Innføring av BookitLab ved UiO

Formålet med innføringsprosjektet er å etablere BookitLab som UiOs felles bestillings- og fakturasystem for kjernefasiliteter, laboratorier og annet utstyr det kan være relevant å dele på på tvers av universitetet og med eksterne brukere utenfor universitetet.

laboratorium kjernefasilitet EMBL Heidelberg

Bakgrunn og formål

UiOs ledelse har besluttet å anskaffe et felles bestillings- og fakturasystem for forskningsinfrastrukturer kalt BookitLab fra firmaet Prog4Biz (Ledelsens strategiske møte 4. april 2020). Det er behov for å etablere et innføringsprosjekt, for å sikre vellykket implementering av systemet. Innføringsprosjektet er lagt til USIT, Underavdeling for IT i forskning. Mer om bakgrunn for prosjektet og beslutningshistorikk kan man lese om i SKAIT-søknaden om midler til prosjektet.

Anskaffelsen av BookitLab ble gjennomført som en ordinær anbudsprosess av Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UiO. De to førstnevnte institusjonene har tatt systemet i bruk for en rekke av sine fasiliteter/laboratorier.


Prosjektstart: 22. mars 2021

Prosjektslutt: 2024


Hovedleveranser:


Prosjektstatus:

Tabellen oppdateres etter hvert som prosjektet går fremover. Faser som er fullført kan markeres med grønn farge. Legg gjerne inn lenke til f.eks. referat fra styringsgruppemøte der godkjenningen ble vedtatt eller andre relevante dokumenter i tabellen.

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent Fase 1 - Godkjent Fase 2 - Pågående    
           
    Publisert 17. mars 2021 10:35 - Sist endret 6. des. 2022 10:16