Mazemap innføringsprosjekt

Bakgrunn og begrunnelse

UiO bruker per Januar 2022 to ulike løsninger for å navigere på campus – kart for å finne rett bygning og plantegninger i pdf-format fra tegningssystemet Pythagoras for å finne rett rom.   

Begge løsningene er gammeldagse og statiske, og de mangler mulighet for interaktiv navigasjon mellom og i bygninger. De er heller ikke tilrettelagt for universell utforming (UU).

De andre BOTT-institusjonene og mesteparten av UH-sektoren bruker Mazemap som er et interaktivt kart der man blir vist veien til et rom i en app på mobilen, og Universitetsdirektøren har bedt SADM, EA, USIT og AKS om å implementere interaktiv kartløsning for «de som skal finne frem på campus» ved UiO og avvikle de gamle kartløsningene.

Mandat

Innføre Mazemap som kartløsningløsning for campus med fokus på innendørs romkart for studenter, ansatte og besøkende ved UiO.

Avgrensninger for innføringsprosjektet

 • Innføres ikke for profesjonelle brukere.
 • Inkluderer ikke sykeshusarealer.
 • Avstemmes ikke mot åpningstider i byggene.
 • Innfører ikke funksjoner for bibliotek, kunst og museumutstillinger, dette er viktige funksjoner som vil kunne innføres senere.
 • Videre avgrensninger under arbeid.

Leveranser

 • Forberedelsesfase
  • Kontrakt / Merkantilt
  • Juss
  • Sikkerhet
  • UU-vurdering
    
 • Teknisk innføring
  • Implementere Mazemap ved UiO og overføre nødvendige arealtegninger (Pythagoras).
  • Tilgjengeliggjøring av Mazemap for studenter i relevante kanaler (eksempelvis Vortex, TP).
  • Tilgjengeliggjøring av Mazemap for ansatte i relevante kanaler (eksempelvis Exchange, Vortex, TP).
  • Tilgjengeliggjøring av Mazemap for besøkende (rett i Mazemap).
  • Tilgjengeliggjøre hensiktsmessige brukerveiledninger for bruk (mobiltelefon, nettside, etc)
  • Etablere forvaltningsrutiner, inkludert integrasjoner. En driftsrutine med roller og ansvar, og en dokumentering av masterdata og kilder. Denne er avhengig av etablering og samarbeid med systemeier.

  Gevinster

  • Tilrettelegging av veifinning for studenter, ansatte og besøkende
  • Åpne bruk på tvers av fakulteter
  • Åpne bygningsmassene for brukere med nedsatt bevegelsesevne
  • Senere mulighet for å integrere mot andre points of interest man skulle ønske å kartfeste, slik som bibliotek, museer, byggteknisk, etc.

  Prosjektsteg

  1. Ferdigstille kontraktsbilag og undertegne

  2. Eksportere Pythagoras til Mazemap og la dem gjøre sitt innføringsprosjekt med hjelp fra vår prosjektgruppe.

  3. Få linker til alle TP-rom for innlasting i TP.

  4. Få linker til alle exchange rom for innlasting i Exchange.

  5. Lage/linke enkel info-nettside for brukere (Studenter, ansatte og besøkende)

  Administrativt

  Oppstart: Mai 2021

  Prosjektverktøy: Dokumentasjon i Vortex, videokonferanse i Zoom.

  Styringsgruppe

  Prosjektleder

  Prosjektdeltakere

  Publisert 21. jan. 2022 09:41 - Sist endret 24. mai 2022 13:43