Tjenestegruppe for Cerebrum

Tjenestegruppa for Cerebrum er ansvarlig for drift og utvikling av Cerebrum - et identitet- og tilgangsforvaltningssystem (IGA) for UH-sektoren.

Cerebrum er et modularisert rammeverk som utvides og endres etter behov, med fokus på IGA-funksjonalitet (Identity, Governance, Administration). Utvikling av Cerebrum er knyttet til og preget av funksjonene Cerebrum oppfyller for brukerinstitusjonene, samt endringer i IT-infrastruktur hos disse.

Tjenestegruppas arbeidsområder

  • Identitetsforvaltning
  • Tilgangsstyring
  • Integrasjoner
  • Automatisering av prosesser
  • Grensesnitt mot Cerebrum (på web og ellers)

Kontaktpunkt

Tjenestegruppa kan kontaktes per e-post til adressen:

cerebrum-kontakt@usit.uio.no

Deltakere

Søk i Cerebrum