Nettskjema for digital eksamen og quiz

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet. Se sluttrapport.

Bakgrunn

Bakgrunnen for bruk av Nettskjema for "multiple choice"-modellen i digital eksamen er hovedsaklig fundert i Det medinske fakultets behov for å skifte ut verktøyet Questionmark Perception (QP).

UiO sentralt ønsker i tillegg, gjennom digital eksamen prosjektet, å tilby et sett med løsningskomponenter som kan anvendes på ulike måter for avvikling av eksamen ved alle fakulteter.

Det har gjennom flere år vært behov for å innføre et standardisert verktøy til bruk for flervalgsoppgaver i undervisningen eller faglige quiz.

Formål

Nettskjema skal først og fremst være et verktøy for spørreundersøkelser og datainnsamling ved UiO. Utvidelser av Nettskjema til flere formål skal ikke gå på bekostning av dette.

Dette prosjektet skal utvikle en løsning for:

  • avvikling av eksamen etter "multiple choice"-modellen
  • quiz i undervisningen

 

 

Publisert 8. sep. 2014 12:36 - Sist endret 26. sep. 2017 13:15