Selvhjelpsprosjektet

For å gjøre det enklere å finne veiledning og support ved behov 

Formål

Selvhjelpsprosjektet ønsker å avlaste førstelinjesupport ved å gjøre det lettere for brukerne å søke opp veiledninger på UiOs nettsider. Det skal også være mulig å kunne velge type support ved behov, og prosjektet vil derfor samhandle med support-tjenester som UiO tilbyr i dag. Prosjektet omfatter derfor en teknisk løsning, samt forbedring av innholdet på nettsidene. For å kunne oppnå våre mål samler vi kontinuerlig inn bruksstatistikk og tilbakemeldinger som brukes til å evaluere og forbedre tjenesten. 

Versjon I leveranse

  • Teknisk videreutvikling av prototypen fra Google Design Sprinten (juni 2020) 
  • Et autocomplete-søkefelt som leter gjennom veiledningene i tjenestekatalogen er løsningens hovedfunksjon
  • Ett område med veiledninger skal brukes til utprøving av prototypen (Nettskjema). I arbeidet med veiledningene inngår også utvikling av en mulig fremgangsmåte for veiledninger på tvers av tjenester

Versjon II leveranse

  • Teknisk løsning (videreutvikling av versjon I) 
  • Fullt reviderte veiledninger av tjenester som Helpdesken får mange henvendelser om. I arbeidet med revisjon av tjenestene inngår også etablering av et samarbeid mellom nettredaksjon, tjenesteeiere og innholdsprodusenter som sikrer fortsatt høy og enhetlig standard på veiledningene

Kontaktinfo

selvhjelpsprosjektet@usit.uio.no

Prosjekteier

Tomm Eriksen

Prosjektleder

Kim Sivertsen

Deltakere

Gyda Kjekshus

Kim Sivertsen

Tomm Eriksen

Rune Ersdal

Iselin Gulli

Prosjektperiode

Jan 2021 - april 2022

Prosjektstatus

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent Fase 1 - Godkjent Fase 2 - Godkjent Godkjent