Selvhjelpsprosjektet

Bakgrunn og formål

For å avlaste førstelinjesupport og gjøre det lettere for brukerne å selv finne veiledninger på UiOs nettsider om IT-tjenestene, skal det utvikles en selvhjelpsløsning. Prosjektet omfatter både teknisk løsning og spissing/forbedring av innholdet på nettsidene. Løsningen skal også gjøre det enklere for brukerne å velge type support ved behov, og målet på sikt er at løsningen skal samhandle med livechat.

Hva jobber prosjektet med nå?

 • Ukentlige prosjektmøter 

 • Prosjektgruppen har evaluert prototypens hovedfunksjoner og konkretisert hvilke komponenter som skal utvikles når

 • Utvikling av versjon I er igangsatt - leveres i februar 

 • Målinger opp mot suksesskriterier igangsettes i løpet av de første to ukene i januar 2021 

Kontaktinfo

selvhjelpsprosjektet@usit.uio.no

Prosjekteier

Tomm Eriksen

Prosjektleder

Sara Karoliussen

Prosjektdeltakere

Gyda Kjekshus

Kim Sivertsen

Tomm Eriksen

Rune Ersdal

Iselin Gulli

Prosjektperiode

Desember 2020 - Juni 2021 

Hovedleveranser:

 • 1. leveranse (versjon I):

  • Prototype, teknisk løsning. Løsningens primære funksjon er å bruke autocomplete til å lete gjennom veiledningene i tjenestekatalogen.
  • To områder med veiledninger som kan brukes til utprøving av prototypen.I arbeidet med veiledninger inngår også utvikling av et rammeverk for veiledningene slik at brukerne møter samme form innenfor forskjellige områder.
 • 2. leveranse (versjon II):

  • Teknisk løsning
  • Fullt reviderte nettsider i hele tjenestekatalogen med veiledninger som fungerer sammen med den tekniske løsningen. I arbeidet med revisjon av tjenestekatalogen inngår også etablering av et samarbeid mellom nettredaksjon, tjenesteeiere og innholdsprodusenter som sikrer fortsatt høy og enhetlig standard på veiledningene. 

Prosjektstatus:

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent Fase 1 - Godkjent Fase 2 - Pågående