Tjenestegruppe for Datainnsamling og Analyse

Det primære arbeidsområde er datainnsamling via Nettskjema og apper til forskningsformål, samt bistand til analyse innen de metodiske tilnærminger vi til en hver til har kompetanse på. 

Tjenestegruppas oppgaver

 • Dokumentasjon, rådgivning og brukerstøtte innen verktøy for nettbasert datainnsamling med fokus på Nettskjema og apper.
 • Referansegruppe og støttetjeneste for videre utvikling av Nettskjema, integrasjon med TSD og mobil-apper
 • Hjelp til selvhjelp for forskere i metode/design/gjennomføring og etterbehandling av data fra nettbaserte spørreundersøkelser
 • IT-verktøy til statistikk og kvalitativ metode
 • MDM til forskningsformål
 • Forvaltning av UiO statstikk-servere
 • Prosjekt-eierskap og koordering

Hovedfokus i perioden

 • Bistå utvikling og implementering av ny funksjonalitet til Nettskjema
 • Mobil-apper til forskning
 • Oppfølging av forskningsprosjekter
 • Veiledning
Publisert 29. sep. 2011 13:45 - Sist endret 10. aug. 2021 12:30