Brukarrolle-workshop

Kort workshop for å diskutere brukarroller for eValg. Dette som forbereding til User Story writing workshop dagen etter, ut får kursinga i BetterUserStories.

Mål for møtet: Bli enige om viktigaste brukarrrollene for utviklinga av eValg 3.0, og få vurdert metodikken for vidare bruk.

Tilstades

 • jsama
 • fhl
 • sgs
 • hanskfje
 • jokim
 • jbr
 • hamar

Brukarroller

Endte opp med tentative roller (underroller ikkje diskutert/vurdert):

 • Velgarar
  • Velgar utanfor manntal
  • Kverulant/kresen velgar
  • Hurtigvelgar
  • Virtuell/token-velgar
  • Studentvelgar
  • Ansattvelgar
  • Førstegangsvelgar
  • HC-velgar/synshemma
 • Valgarrangør
  • Valadmin
   • Valgadministrator utan kunnskapar om valg
   • Valgadministrator med kunnskapar om valg
   • Teknisk kompetent valgadministrator
   • Valgadministrator med lite IT-tekniske ferdigheter
   • Studentparlamentet
   • Styreleder/nestleder
  • Sentralt valgsekretariat
  • Sentralt valgstyre
 • Interessent
  • Presse/journalist
  • Nysgjerrigper
  • Klager
  • Internrevisjon

Sjå fleire bilder av tavla.

Forkasta roller

Roller vi vurderte til å ikkje vere viktige for "suksessen" til produktet.

 • Kandidatar
  • Funkjsjonsnedsett kandidat
  • Minoritetskandidat
 • IT-drift
 • IT-support
  • Houston
  • Driftssenteret
  • Lokal IT
 • Arkiv
 • Studentansvarleg
 • Personalansvarleg
 • PO/systemeier
 • Utviklarane
  • INT
  • Tredjepartsutviklarar

Vidare arbeid

Nådde ikkje diskutere ferdig, treng meir tid i august. Gjenstår:

 • Bli ferdig med diskusjonen: Kva roller skal vi ha og ikkje?
 • Diskutere kva underroller vi vil ha med.
 • Utarbeide detaljane i kvar brukarrolle (kontekst, karaktertistikkar, krav/forventingar).
Publisert 4. juli 2017 09:06 - Sist endret 4. juli 2017 09:14