Oversikt over rømningsveier og etasjekontakter med deres soner

OBS!! Møteplass ved evakuering er plassen mellom KNH (USIT) og Forskningsparken.

 

Alle skal vite hvor rømningsveier i etasjen der de oppholder seg mest, er. Se bilde av kart der rømningsveier og slukkeutstyr i Kristen Nygaards hus er markert:

Når alarmen går, skal du forlate bygningen straks. Gå ut av bygningen gjennom nærmeste utgang, raskt, men uten å løpe eller dytte andre til side. Gå til møteplassen som er mellom Kristen Nygaards hus og Forskningsparken. Ikke ta med yttertøy, veske o.l. om det krever ekstra tid. Følg USITs evakueringsinstruks.

I hver etasje er det minst en person som har oppgaver i forbindelse med evakuering. Dette er etasjekontakten. Ved en evakuering, skal etasjekontaktten ta på oransje vest slik at vedkommende er lett å kjenne igjen. Etasjekontakt på USIT har følgende instruks/oppgaver og kan kontaktes for ytterligere informasjon. Brannvernleder i Kristen Nygaards hus er eiendomsavdelingens områdeleder.

I tabellen under finner du en oversikt over etasjekontakt du kan kontakte med spørsmål om rømningsveier, slokkeutstyr og evakuering, samt kart over sonene de er ansvarlig for.

 

Område/Sone (kart også med rømningsveier markert) Etasjekontakt Bakvakt/stedfortreder dekker tilfeldig- og kortidsfravær.

USIT 3.1

USIT 3.2

USIT 3.3

USIT 3.4

USIT 3.5

Paal Braathen: paal.braathen@usit.uio.no

Tor Fuglerud: t.k.fuglerud@usit.uio.no

Jarle Ebeling: jarle.ebeling@usit.uio.no

Audun Lea Hansen: a.l.hansen@usit.uio.no

Inger Holm: inger.holm@usit.uio.no

Gyda Kjekshus: gydakj@usit.uio.no

 

USIT 2.1

USIT 2.2

USIT 2.3

USIT 2.4

Tom Tannes: tom.tannes@usit.uio.no

Kristen Døssland: kristen.dossland@usit.uio.no

Roger Nordby: r.o.nordby@usit.uio.no

Håvard Fosseng: havard.fosseng@usit.uio.no

 

Marcin Krotkiewski: marcink@usit.uio.no

 

USIT 1.1

USIT 1.2

Svein Gunnar Glenndal: s.g.glenndal@usit.uio.no

Tom Tannes: tom.tannes@usit.uio.no

 

     
     
Ole-Johan Dahls hus.  Maskinrom kjetil.kirkebo@usit.uio.no  

 

    Publisert 9. feb. 2012 16:54 - Sist endret 25. okt. 2021 15:06