Retningslinjer for tjenestegrupper på USIT

Tjenestegrupper er beskrevet i “Funksjons- og bemanningsplan for USIT”. Ledermøtet på USIT vedtok 1. april 2008 følgende retningslinjer for tjenestegruppenes organisering og virksomhet:

 1. Formål:
  Tjenestegrupper opprettes for å samordne og koordinere arbeidet med en tjeneste eller en gruppe tjenester som krever organisering og koordinering på tvers av grupper og seksjoner på USIT
 2. Etablering og avvikling:
  Vedtak om etablering og avvikling av tjenestegrupper fattes av ledermøtet
 3. Ledelse, bemanning og forankring:
  Tjenestegruppa skal ha en tjenestegruppeleder og en bemanning. Tjenestegruppa skal ha en tjenestegruppeeier som er medlem av USITs ledermøte, tjenestegruppeleder rapporterer til tjenestegruppeeier. Tjenestegruppeeier rapporterer tertialvis til ledermøtet
 4. Gjøremålsliste:
  Tjenestegruppa skal minimum ha en gjøremålsliste som grunnlag for sitt arbeid og for rapportering til tjenestegruppeeier
 5. Dokumentasjon:
  Tjenestegruppa har ansvar for dokumentasjon av de tjenestene den er ansvarlig for:
  • Brukerdokumentasjon
  • Dokumentasjon overfor lokale IT-ansvarlige
  • Dokumentasjon for Houston
  • Driftsdokumentasjon og annen intern dokumentasjon
 6. Tjenestegruppesider:
  Alle tjenestegruppene skal være med i listen på tjenestegruppesiden http://www.usit.uio.no/om/tjenestegrupper/. For nye tjenestegrupper legger USITs webredaksjon ut et mappeoppsett med mappene/malene som er nødvendige. USITs webredaktør kan også bistå med organisering av filer innenfor mappeoppsettet og annet relatert til tjenestegruppenes websider.
  • Rettigheter
   • Øverste mappe: Leserett for alle
   • index.html: Leserett for alle
   • index.html i Mandat-mappen: Leserett for alle (med mindre det finnes gode grunner til annet.
   • Møtereferater, statusrapporter og lignende bør i utgangspunktet ikke være åpne for andre enn USIT og deltakere utenfor USIT
 • Tjenestegruppa har selv ansvar for å administrere tilgang til egne sider. Om ønskelig, kan USITs webredaktør bistå også med tilgangsadministrering. Tjenestegruppa skal ha en nettgruppe med har administratortilgang til sidene gjennom en gruppe. Rettigheter gis ikke til enkeltpersoner. 
 • For øvrig gjelder USITs og UiOs retningslinjer for webpublisering. Se UiOs side om webpublisering.
Publisert 7. feb. 2010 21:37 - Sist endret 21. sep. 2015 09:32