Aktuelt om USIT

Her ligger aktuell informasjon om ting som skjer på USIT, og om hva andre skriver om USIT i media.

Bilde av spørsmål fra spørreundersøkelsen om IT på UiO

Den 1. januar 2023 trer den nye, felles IT-organisasjonen for UiO i kraft. Organisasjonens visjon er å være brukerrettet, inkluderende og høykompetent, og allerede nå ser vi utslag av brukerrettingen i form av en undersøkelse som sendes til alle ansatte og studenter.

Bilde av bergsaker i maskinrom

UiO og USIT oppfyller drømmen om data som svarer til FAIR-prinsippene; lagret slik at de er ekte gjenfinnbare og dermed også kan deles, etterprøves og gjenbrukes.

Bilde av tomt campus

Tallenes tale: Grafer med tall på hva som skjedde da campus stengte.

Først skjedde det gradvis og i det stille. Fra 9. mars ble stadig flere møter utsatt, avlyst eller tatt på video. Men 12. mars kom beskjeden om strenge tiltak for å hindre smittespredning: UiO stenger bygningene sine. Men studenter og ansatte skal fortsette å jobbe.