Om USIT

Mål og organisasjon

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er ein strategisk og brukerretta IT-organisasjon med flere enn 200 tilsette. USIT er den sentrale IT-eininga ved UiO og har ansvar for å levere infrastrukturen og IT-tenestene og -løysingane Universitetet i Oslo treng for å nå måla sine for utdanning, forsking, formidling og administrativt arbeid. USIT er også eit kompetansesenter for IT i forskning og utdanning på nasjonalt plan.

Adresser, veiforklaring og andre kontaktpunkt

Kontaktinformasjon, finn fram, åpningstider og mer.

Jobbe på USIT

Finn ledige stillingar på USIT, les om korleis det er å jobbe hos oss og få nyttige tips om jobbsøknaden.

Helse, miljø og sikring

Beredskapsplan, verneombod, brannvernansvarlege, oversikt over rømmingsvegar, lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) og meir.

IT-historien@UiO

UiO si IT-historie er også historia om USIT. Les om korleis vi kom dit vi er i dag.

Historia er skriven av USIT sin eigen Per Harald Jacobsen og gjennomillustrert med flotte bilete frå heile perioden. Historia vart også lansert i bokform 15. mars 2012.

USITs kurssenter

USIT har eit IT-kurssenter med to fullt utstyrte datarom og alt som trengst for å halde kurs der deltakarane treng å bruke PC. Romma kan bookast av tilsette ved UiO. Andre kan booke romma etter førespurnad.

USITs oppdragsvirksomhet

USIT utfører oppdrag tilknyttet UiO, for UH-sektoren utenfor UiO og andre.